Static overlay

รีวิวเสริมจมูก NSC CLINIC

การเสริมจมูกเทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic
ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

– เสริมจมูก OPEN RECON

เสริมจมูก OPEN RECON

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก OPEN RECON

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก OPEN RECON

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก OPEN RECON

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก OPEN RECON

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก OPEN RECON

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

– เสริมจมูก OPEN RECON กระดูกอ่อนหลังหู

เสริมจมูก OPEN กระดูกอ่อนหลังหู

จมูกโอเพ่นปรับโครงสร้างด้วยการยึดผนังกั้นจมูก เทคนิค Lunar graft ปรับทรงจมูกให้หวานละมุนเข้ากับหน้า เป๊ะทุกมุมและองศา

เสริมจมูก OPEN กระดูกอ่อนหลังหู

จมูกโอเพ่นปรับโครงสร้างด้วยการยึดผนังกั้นจมูก เทคนิค Lunar graft ปรับทรงจมูกให้หวานละมุนเข้ากับหน้า เป๊ะทุกมุมและองศา

เสริมจมูก OPEN กระดูกอ่อนหลังหู

จมูกโอเพ่นปรับโครงสร้างด้วยการยึดผนังกั้นจมูก เทคนิค Lunar graft ปรับทรงจมูกให้หวานละมุนเข้ากับหน้า เป๊ะทุกมุมและองศา

เสริมจมูก OPEN กระดูกอ่อนหลังหู

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก OPEN กระดูกอ่อนหลังหู

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

– เสริมจมูก SEMI OPEN

เสริมจมูก SEMI OPEN

เทคนิคเปิดแผลสองข้าง ตกแต่งปลายจมูกด้วยเนื่อเยื่อหลังหู ป้องกันปลายจมูกบางใส ได้ทรงจมูกที่มีความเป็นธรรมชาติ

เสริมจมูก SEMI OPEN

เทคนิคเปิดแผลสองข้าง ตกแต่งปลายจมูกด้วยเนื่อเยื่อหลังหู ป้องกันปลายจมูกบางใส ได้ทรงจมูกที่มีความเป็นธรรมชาติ

เสริมจมูก SEMI OPEN

เทคนิคเปิดแผลสองข้าง ตกแต่งปลายจมูกด้วยเนื่อเยื่อหลังหู ป้องกันปลายจมูกบางใส ได้ทรงจมูกที่มีความเป็นธรรมชาติ

เสริมจมูก SEMI OPEN

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก SEMI OPEN

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

– เสริมจมูก CLOSED

เสริมจมูก CLOSED

เทคนิคเปิดแผล 1 ข้าง เหมาะสำหรับเคสที่ไม่มีปัญหาโครงสร้าง สามารถเสริมให้หน้าได้มิติขึ้น เพิ่มความมั่นใจ

เสริมจมูก CLOSED

เทคนิคเปิดแผล 1 ข้าง เหมาะสำหรับเคสที่ไม่มีปัญหาโครงสร้าง สามารถเสริมให้หน้าได้มิติขึ้น เพิ่มความมั่นใจ

เสริมจมูก CLOSED

เทคนิคเปิดแผล 1 ข้าง เหมาะสำหรับเคสที่ไม่มีปัญหาโครงสร้าง สามารถเสริมให้หน้าได้มิติขึ้น เพิ่มความมั่นใจ

เสริมจมูก CLOSED

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก CLOSED

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก OPEN RECON

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก OPEN RECON

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก OPEN RECON

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก OPEN กระดูกอ่อนหลังหู

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก OPEN กระดูกอ่อนหลังหู

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก OPEN กระดูกอ่อนหลังหู

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก SEMI OPEN

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก SEMI OPEN

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก SEMI OPEN

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก CLOSED

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก CLOSED

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

เสริมจมูก CLOSED

เทคนิคเฉพาะของทาง NSC Clinic ที่ถูกคิดค้นโดยคุณหมอกิ๊ฟ

รีวิวตาสองชั้น LUNAR EYES

Lunar Eyes ศัลยกรรมตาสองชั้นแนวเกาหลี
เป็นเทคนิคพิเศษเฉพาะ NSC Clinic

เทคนิค Lunar Eyes

Lunar Eyes ศัลยกรรมตาสองชั้นแนวเกาหลี

เทคนิค Lunar Eyes

ช่วยปรับรูปตาให้สวยกลมโตสดใสมากขึ้น

เทคนิค Lunar Eyes

เทคนิคการเย็บพิเศษเฉพาะตัว

เทคนิค Lunar Eyes

เทคนิค Lunar Eyes ออกแบบมาให้เข้ากับรูปตาสาวไทยโดยเฉพาะ

เทคนิค Lunar Eyes

Lunar Eyes ศัลยกรรมตาสองชั้นแนวเกาหลี

เทคนิค Lunar Eyes

ช่วยปรับรูปตาให้สวยกลมโตสดใสมากขึ้น

เทคนิค Lunar Eyes

เทคนิคการเย็บพิเศษเฉพาะตัว

เทคนิค Lunar Eyes

เทคนิค Lunar Eyes ออกแบบมาให้เข้ากับรูปตาสาวไทยโดยเฉพาะ

เทคนิค Lunar Eyes

Lunar Eyes ศัลยกรรมตาสองชั้นแนวเกาหลี

เทคนิค Lunar Eyes

ช่วยปรับรูปตาให้สวยกลมโตสดใสมากขึ้น

เทคนิค Lunar Eyes

เทคนิคการเย็บพิเศษเฉพาะตัว

เทคนิค Lunar Eyes

เทคนิค Lunar Eyes ออกแบบมาให้เข้ากับรูปตาสาวไทยโดยเฉพาะ

เทคนิค Lunar Eyes

Lunar Eyes ศัลยกรรมตาสองชั้นแนวเกาหลี

เทคนิค Lunar Eyes

ช่วยปรับรูปตาให้สวยกลมโตสดใสมากขึ้น

เทคนิค Lunar Eyes

เทคนิคการเย็บพิเศษเฉพาะตัว

เทคนิค Lunar Eyes

เทคนิค Lunar Eyes ออกแบบมาให้เข้ากับรูปตาสาวไทยโดยเฉพาะ

เทคนิค Lunar Eyes

Lunar Eyes ศัลยกรรมตาสองชั้นแนวเกาหลี

เทคนิค Lunar Eyes

เทคนิคการเย็บพิเศษเฉพาะตัว

เทคนิค Lunar Eyes

เทคนิค Lunar Eyes ออกแบบมาให้เข้ากับรูปตาสาวไทยโดยเฉพาะ

เทคนิค Lunar Eyes

Lunar Eyes ศัลยกรรมตาสองชั้นแนวเกาหลี

เทคนิค Lunar Eyes

ช่วยปรับรูปตาให้สวยกลมโตสดใสมากขึ้น

เทคนิค Lunar Eyes

เทคนิคการเย็บพิเศษเฉพาะตัว

เทคนิค Lunar Eyes

เทคนิค Lunar Eyes ออกแบบมาให้เข้ากับรูปตาสาวไทยโดยเฉพาะ

เทคนิค Lunar Eyes

เทคนิคการเย็บพิเศษเฉพาะตัว

รีวิว เสริมหน้าอก


อกสวยพอดีตัว เสริมหน้าอกด้วยเทคนิคใต้กล้ามเนื้อ โดยศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง กับเทคนิคเย็บซ่อนแผล สวยเนียนไร้แผลเป็น แผลเล็ก ดูแลรักษาง่ายแถมบวมช้ำน้อย ฟื้นตัวไว หลังทำเสร็จ สามารถกลับบ้านได้เลย เพราะมีการดมยาสลบอย่างปลอดภัยโดยวิสัญญีแพทย์

เสริมหน้าอก

อกสวยพอดีตัว เสริมหน้าอกด้วยเทคนิคใต้กล้ามเนื้อ
โดยศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง กับเทคนิคเย็บซ่อนแผล

เสริมหน้าอก

อกสวยพอดีตัว เสริมหน้าอกด้วยเทคนิคใต้กล้ามเนื้อ
โดยศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง กับเทคนิคเย็บซ่อนแผล

เสริมหน้าอก

อกสวยพอดีตัว เสริมหน้าอกด้วยเทคนิคใต้กล้ามเนื้อ
โดยศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง กับเทคนิคเย็บซ่อนแผล

รีวิว ดึงหน้า


แก้ไขปัญหาผิวหนังที่หย่อนคล้อยบริเวณใบหน้า ให้กลับมาเรียบ ตึง ย้อนวัยให้ดูเด็กลงได้อีกครั้ง โดยศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง เทคนิคล็อค 5 ชั้น Fix Face หยุดเวลาคืนความเยาว์วัย เย็บกระชับถึงชั้นกล้ามเนื้อที่ลึกที่สุด แผลซ่อนตามไรผม เทคนิคซ่อนแผล ไร้แผลเป็น เป็นการเก็บกระชับของใบหน้าให้ได้รูปตามเฉพาะบุคคล

ดึงหน้า

แก้ไขปัญหาผิวหน้า ให้กลับมาเรียบ ตึง
ย้อนวัยให้ดูเด็กลงได้อีกครั้ง ด้วยเทคนิคล็อค 5 ชั้น Fix Face

ดึงหน้า

แก้ไขปัญหาผิวหน้า ให้กลับมาเรียบ ตึง
ย้อนวัยให้ดูเด็กลงได้อีกครั้ง ด้วยเทคนิคล็อค 5 ชั้น Fix Face

ดึงหน้า

แก้ไขปัญหาผิวหน้า ให้กลับมาเรียบ ตึง
ย้อนวัยให้ดูเด็กลงได้อีกครั้ง ด้วยเทคนิคล็อค 5 ชั้น Fix Face

รีวิว SKIN

โปรแกรมปรับรูปหน้าเรียวด้วยการฉีดหน้า ฉีดฟิลเลอร์ ปรับรูปหน้า ยกกระชับผิว ลดริ้วรอย ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใช้ของแท้ได้มาตราฐาน

รีวิว SKIN

ฉีดฟิลเลอร์ ปรับรูปหน้า ยกกระชับผิว ลดริ้วรอย
ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใช้ทองแท้ได้มาตราฐาน

รีวิว SKIN

ฉีดฟิลเลอร์ ปรับรูปหน้า ยกกระชับผิว ลดริ้วรอย
ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใช้ทองแท้ได้มาตราฐาน

รีวิว SKIN

ฉีดฟิลเลอร์ ปรับรูปหน้า ยกกระชับผิว ลดริ้วรอย
ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใช้ทองแท้ได้มาตราฐาน